Mắm tép bạc đất thiên nhiên nhà làm, si 60000 hủ 500gr tép và nước nguyên chất, sỉ từ 10 hủ, bảo đảm hàng chất lương.