làm từ trầm thiên nhiên và trầm nhân tao . sỉ lẽ đầy đủ các loại . hàng 100% chuẩn ko pải hàng giả