hàng xả kho anh e nhanh tay rinh về giá bán lẻ rẻ như bán buôn.