Ko phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng..
Cũng như là...
Ko phải cứ có 1 người hết lòng yêu thì sẽ có 1 người đáp lại...
Và...Ko phải cứ có 1 người mòn mỏi chờ đợi...thì sẽ có 1 người trở về.
Thế mới thấy trên đời thứ mong manh nhất chính là tình yêu. Lãng mạn, ngôn tình, yêu đương đắm đuối để rồi tan như bong bóng xà phòng..
Nhưng có một điều chắc chắn rằng:
Không muốn thơm, đừng dùng Omnia.