Lố 9k

Bill trên 1tr rưỡi mới được tính giá sỉ

sl500 8k

sl1000 7.8k

Sl2000 7.5k

sl4000 7k

sl5000 6.8k

Sl10.000 fix

C. a. l. l : 0.8.9.8.4.0.0.3.4.8 gặp Trang