Nhiều khi người ta xịt nước hoa chỉ vì
Tôn trọng người xung quanh, đơn giản vậy.