si 37k

Bill trên 1tr rưỡi 1,2c vẫn tính sỉ

lố 35k

sl100 33k

sl200 32k

sl300 31k

sl500 30k

Sl1000 29k