trung cấp
• Size: 26/34/38mm
• Inox thép không rỉ
• Máy: Nhật
• Dây inox dập vân cực đẹp
Mã: FC0
Sỉ ib
—-
Box bub da 180 - nhung 200
Box da 35
Box gỗ 600