Decal bên e siêu dai.có lớp định hình nha các bác.
Chất lượng làm nên thuonghieu
Giặt máy thoải mái k.lo nứt hình
Sỉ 2k-18k tùy hình tùy sl.
#hinhuinhiet #logoui #decalui #decal #logo