Đồng Hồ canh giờ, hẹn giờ đếm ngược mini
Hẹn giờ xả tóc sau khi nhuộm
Hẹn giờ xả tóc sau khi mềm hóa
Hẹn giờ sau khi kích nhiệt xong.
Giúp tiết kiệm thời gian và canh chuẩn xác
Sản phẩm chuyên nghiệp cho salon và tiệm tóc