Kẹp nặn thuốc tiện lợi
Dễ dàng lấy sạch thuốc. Tiết kiệm thời gian. Chi phí cho ace