Bán loa pioneer nhap từ nhật
Zin 100% .
mới 95%.
cong suat 90w.
âm thanh rất chi tiết.
thich hop nghe nhac gia dình .Hay
quán caphe.
Hoac phòng ngủ.
loa rất dể đánh . khong kén amply.