Cung cấp tai nghe Sony, bảo hành 12 tháng chính hãng.
Chiếc khấu từ 15% đên 25% so với giá hãng.
Số lượng càng nhiều chiếc khấu càng cao.

CHỈ CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG