cần bán lop top ram 4g. bo nhớ 150g mình ở bến Tre có thể shop qua đường bưu diện. máy manh chơi di lmht. vừa chia se 1,7g