Chuột Asus 1200cpi nhạy, chính hãng, bền bỉ và đẹp mắt