LED báo sóng điện thoại và làm giảm tác hại của bức xạ từ trường của điện thoại

Vừa tốt cho sức khỏe, mỗi khi có tin nhắn hoặc điện thoại lại nhấp nháy vui mắt.

Mọi người hãy sắm cho mình vài em đi ạ