Nên đời máy khác nên để lại cho ai cần dung.Máy dùng mọi chức năng đều tốt, chưa bị rơi hay sữa chữa gì, hình thức bên ngoài còn rất moi,máy bán kèm theo sặc từ lúc mua.ai cần xịn call trực tiep,SMS minh không trả lời được.