sử dụng cation shield cho điện thoại sẽ giảm mỏi mắt, giảm đau nhức đầu, chống các bức xạ từ trường điện thoại.
Ai dùng điện thoại, máy tính hãy sử dụng Cation shield để bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình.