sỉ tất cả các mặt hàng điện thoại,phụ kiện giá gốc tại cửa khẩu.