Ruột gối hintol chất liệu bông hạt trắng cho độ bền và bồng lâu dài
Giá sỉ bao gồm hai gối