*Bulong đế nhựa hay còn gọi là tăng đưa cho chân bàn,ghế,tủ.
*bulong đế nhựa có 2 loại răng 6ly và răng1/4(6ly3).