bờm tóc hạt trai sang chảnh
*bờm tóc hạt trai
*gọng bờm bằng sắt điều chỉnh rộng chặt
*viên hạt trai to,bóng,màu ánh trai đẹp
*hàng mạ màu vàng sanh chảnh
, :
:Cây Nấm Nhỏ
địa chỉ duy nhất:36b đội cấn-ba đình-HN