Bông tai phong thủy. hàng siêu đẹp. giá sỉ 10k 1 đôi.. z, a, l, o 0, 9, 8, 7,2, 1, 7,9, 5, 2..Đặt hàng trên w, e, b là s h o p s a i g o n g i a r e. c o m nhé các bạn - có hơn 300 mẫu~~