cặp tóc càng cua đính hạt trai
*mẫu kiểu cặp càng cua răng
*mặt cặp bằng hạt trai đính đá có chân giữ