Hàng về thêmTóc cuộn giả trùm làm cho tóc nhìu thích hợp cho chị em tóc ít nha Sỉ 10k / cái Hàng ik hình