Hót hít đã cập bến rồi các chế nhé
Chất rất đẹp mềm mịn. Mỗi cái 1 túi díp
Sỉ ít nhất từ 10c
số Ko 834193228