Bông tai Ngọc móc câu
💎 Chất Liệu Bạc ta đính Ngọc trai nhân tạo loại đẹp
👌 Sỉ từ 2 đôi.
👉 Cam kết chuẩn bạc, phát hiện không phải bạc, đến 100% giá trị sp.