Khách lấy sỉ tối thiểu 10c!
lấy từ 50c trở lên free ship trên toàn quốc!