📣📣 CONVERSE về chuyến mới full màu
👉 Size ghi trên hình
👉 Sỉ cao: 85k
👉 Sỉ thấp: 80k
☎️ 0968874324 - 0921570000