💎 Chất liệu bạc ta chuẩn, phát hiện ko phải bạc đền 100% giá trị sp
👍 1 dây cũng đc giá sỉ