💎 Chất liệu Bạc ta, ngọc trai nhân tạo loại đẹp.
👍 1 dây cũng đc sỉ
👉 Cam kết chuẩn bạc, phát hiện không phải bạc đền 100% giá trị sản phẩm