💎Chất liệu bạc ta, bạc xi vàng + thêm 30k
👉1 dây cũng đc sỉ.
👌cam kết chuẩn bạc, phát hiện ko phải bạc đền 100% giá trị sp.