Longines
Đã sử dụng
Tự động
Mặt sau trong thấy máy