sỉ từ 5 cái bất kì.
ib fb zalo 01652370282 bạn nhé
hàg sẵn sll