♨♨♨ #Couple #huyền_thoại bên #Thanh về sl nhiều cả nhà nhé ! ????????
???? Mẫu này #bao_HOT luôn ạh. ????????
???? Nam size: 38mm
???? Nữ size: 26mm
???? Mặt saphire, viền vàng
???? Giá bên T: 12.x00k/cặp
???? Lẻ: 6.xx0k/cái
???? #Chuyên #đồng_hồ #xách_tay #chính_hãng từ Mỹ - Nhật