♨♨♨ #FC #slimline #gold - #tone ! ????????
???? Size : 25mm
???? Kiếng : #sapphire
???? Giá tag : $1.425
???? Mới nguyên hộp 100%
???? Bảo hành 12 tháng
???? Giá có sẵn : 1×.××× triệu
???? #Chuyên #đồng_hồ #xách_tay #chính_hãng từ Mỹ - Nhật