4 mầu như hình,size 36-43
sỉ từ 5 đôi trở lên,chọn size thoải mái