👏👏👋👋Nhỏ nhỏ xinh xinh oi cho anh hỏi.
Em tên j và ở đâu .
-------💞💓💓💓đường đến tim em đi đường nào😅😅😅
Đây này tim e ở đây👇
--------Shop sỉ hình xăm dán tatoo--------
Sỉ: 44k