Khẩu trang 3d công nghê nhât co 3 lớp vải không dệt. Lớp lọc kháng khuẩn ơ giữa.