Lightstick ( Gậy phát sáng nhấp nháy )
Phục vụ cho lễ hội sự kiện, chương trình âm nhạc.
Gồm 2 loại bé và to. Chi tiết liên hệ shop