Nắng thế này k có em này đi chơi thì k chịu nổi 🤣
Quá tiện lại k bí ! Nón hot hit hôm nay sale shock
Em chốt đơn sau 2 ngày nhé ! thề lun có em nó mang đi đâu vừa tiện lại thời trang 😁
#65k_65k_65k/ cái thui nhaaa
5 màu như ảnh
chế nào lấy ới em ak 👏👏