hang Hk bản vip 1:1. Oder đu size 38-44. Hang nhập trực tiếp ray xưởng ko qua trung gian. Bao sỉ lẻ giá tốt