NHẪN Kim tiền TÀI lộc MAY mắn . Chất liệu vàng NON không bay màu, không phai màu,không bông tróc, không kích ứng da.Xài vĩnh viễn. GIÁ SĨ cho 10c.