Nhẫn bùa chú bình an
💎 Chất Liệu Bạc ta
👌 Sỉ từ 2c.
👉 Cam kết chuẩn bạc, phát hiện không phải bạc, đến 100% giá trị sp.