Chất liệu chân lót da. Đáy cao sự. Bao bi nguyên bản. Mẫu hoa siêu bon tấn có size cho cả nam và nữ size 35_36_37_38_39_40_41_42_43_44_45