Rayban gập full box hàng chuẩn từng centimet.
Nhập sỉ tách lô sll 0949833045