sỉ 330k /bộ 4 món hàng xi mạ vàng 18k sai mới tiệm vàng muốn biết cũng phải chấm nước thử nhe khách