ví làm từ da thật 100% da nguyên mảng,khắc chữ theo yêu cầu