Có clip do chinh e test nhé ????????
Nên đừng khách nào hỏi e có chuẩn tất hàn k mà giá e bán rẻ thế ???
???? Lẻ 30k
???? sỉ 2x
( đen - nude - cát cháy - ghi đá )