TÚI TOTE HOT HIT
GIÁ này chỉ áp dụng cho những mẫu này
- 10C GíA 25K/C
- 30C GIÁ 24K/C
- 50C GIÁ 23K/C
- 100C GIÁ 22K/C
- 200C GIÁ 21K/C
- 300C GIÁ 20K/C
- 400C GIÁ 19K/C.
- 500C GIÁ 18K/C
Trên 100c đợi may 3-7ngày mới có ạ.